+371 22022132      info@Latcon.eu

Administratīvās tiesības

LATCON sniedz šādus pakalpojumus administratīvo tiesību jomā:

  • konsultācijas administratīvo tiesību jomā;
  • valsts un pašvaldību iestāžu pieņemto lēmumu apstrīdēšana;
  • interešu pārstāvēšana administratīvo pārkāpumu lietās;
  • nodokļu tiesības, Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu apstrīdēšana.