+371 22022132      info@Latcon.eu

Civiltiesības un civilprocess

LATCON sniedz šādus pakalpojumus civiltiesību jomā:

 • konsultācijas civiltiesību jomā;
 • civiltiesisko līgumu un citu dokumentu izstrādāšana;
 • darījumi ar nekustamo īpašumu;
 • ģimenes tiesības;
 • mantojuma lietas;
 • parādu un zaudējumu piedziņa;
 • prasības pieteikumu, iesniegumu, lūgumu, apelācijas un kasācijas sūdzību, blakus sūdzību un citu procesuālo dokumentu sagatavošana;
 • interešu pārstāvēšana tiesās un šķīrējtiesās;
 • interešu pārstāvēšana attiecībās ar tiesu izpildītājiem;
 • tiesu izpildītāju rīcības apstrīdēšana;
 • ārvalstu izpildu dokumentu atzīšana un izpilde.