+371 22022132      info@Latcon.eu

Darba tiesības

LATCON sniedz šādus pakalpojumus darba tiesību jomā:

  • konsultācijas darba tiesību jomā;
  • darba līgumu, darba kārtības noteikumu un citu dokumentu izstrādāšana;
  • kolektīvā atlaišana un darba līgumu izbeigšana ar atsevišķiem darbiniekiem;
  • darba strīdi;
  • konfidencialitāte un godīga konkurence;
  • darbinieka / darba devēja nodarīto zaudējumu piedziņa.