+371 22022132      info@Latcon.eu

Maksātnespēja

LATCON sniedz šādus pakalpojumus maksātnespējas jomā:

  • konsultācijas maksātnespējas jomā;
  • parādu restrukturizācija;
  • maksātnespējas procesa pieteikumu sagatavošana un interešu pārstāvēšana tiesā;
  • kreditoru prasījumu sagatavošana;
  • interešu pārstāvēšana kreditoru sapulcēs;
  • prasības pret maksātnespējīgām sabiedrībām un valdes locekļiem, prasību sagatavošana un pārstāvība tiesā;
  • parādnieku / kreditoru pārstāvēšana tiesiskās aizsardzības procesos un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesos;
  • fizisko personu maksātnespēja.